Ga naar de inhoud
Airsoft portaal Pegatiros.com

Disclaimer

Deze juridische kennisgeving is bedoeld om u te informeren over uw rechten en plichten als gebruiker van deze website. Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft over deze website, zijn activiteit, de persoonlijke gegevens die hij verzamelt en zijn doel, evenals de gebruiksregels die het gebruik van deze website regelen.

Deze website bevat links naar Amazon Affiliates en / of AliExpress, waarmee we producten aanbevelen die verband houden met de inhoud die we publiceren.

Op het moment dat u deze website bezoekt, U gaat uit van de toestand van de gebruiker, dus de inhoud van deze juridische kennisgeving heeft rechtstreeks invloed op u. Daarom is het belangrijk dat u het leest om eventuele twijfels weg te nemen en inzicht heeft in de voorwaarden die u accepteert.

Om te beginnen moet u weten dat deze website voldoet aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, om u de garanties, veiligheid en transparantie te bieden die u als gebruiker bij het gebruik van deze website krijgt.

El RGPD (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen) dat is de nieuwe regelgeving van de Europese Unie die de regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens in de verschillende landen van de EU verenigt.

La LOPD (Organische wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens y Koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, het Reglement voor de ontwikkeling van de LOPD) die de behandeling van persoonsgegevens regelt en de verplichtingen die verantwoordelijken voor een website of blog moeten aannemen bij het beheren van deze informatie.

La LSSI (Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel) die economische transacties reguleert via elektronische middelen, zoals deze blog.

IDENTIFICATIEGEGEVENS

De verantwoordelijke en eigenaar van deze website is Iban Salvador Martínez (Hierna Dit web)

 • Naam: Dit web.
 • NIF: 46617473S
 • Maatschappelijke zetel: C / Mestre Joan Corrales 60. 08950, Barcelona.
 • Website-activiteit: distributie van inhoud gerelateerd aan Airsoft.
 • E-mail: [Email protected]

De gegevens die u ons met uw toestemming verstrekt, en volgens het gebruik dat is vastgelegd in ons privacybeleid, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand dat naar behoren is geregistreerd bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, waarin de persoon die verantwoordelijk is voor dat bestand: Fabricas.com. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

REGELS VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE

Als gebruiker van onze website heeft u ook een aantal verplichtingen:

U zult deze website niet kunnen gebruiken om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met wetten, moraliteit, openbare orde en, in het algemeen, om te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in deze juridische kennisgeving.

U kunt geen reclame- of commerciële exploitatie-activiteiten uitvoeren door berichten te verzenden die een valse identiteit gebruiken.

U bent als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de inhoud die u op deze website invoert en de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt met de doeleinden uiteengezet in ons Privacybeleid.

U bent ook als enige verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle soorten illegale, schadelijke rechten, schadelijke en / of schadelijke acties op sites van derden waarnaar wij u vanaf deze website kunnen verwijzen voor de ontwikkeling van onze activiteit.

Als verantwoordelijke voor de website, Dit web U kunt de service van de pagina die door de gebruiker wordt gebruikt, onderbreken en de relatie onmiddellijk oplossen als deze een gebruik van de website of een van de daarin aangeboden services detecteert die kunnen worden beschouwd als in strijd met wat hierin wordt uitgedrukt. Juridische mededeling.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Het geheel van deze website (tekst, afbeeldingen, handelsmerken, afbeeldingen, logo's, knoppen, softwarebestanden, kleurencombinaties, evenals de structuur, selectie, rangschikking en presentatie van de inhoud) wordt beschermd door de huidige eigendomswetten. Intellectueel en industrieel, de reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie ervan zijn verboden, behalve voor persoonlijk en privégebruik.

Als eigenaar van deze website, Dit web garandeert niet dat de inhoud accuraat of foutloos is of dat het gratis gebruik ervan door gebruikers geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Het goede of slechte gebruik van deze pagina en de inhoud ervan is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Evenzo is het geheel of gedeeltelijk reproduceren, opnieuw verzenden, kopiëren, overdragen of opnieuw verspreiden van de informatie op de pagina verboden, ongeacht het doel en de middelen die ervoor worden gebruikt, zonder voorafgaande toestemming van Fabricas.com.

LINKS OF LINKS

Deze website bevat links of links naar sites van derden. De pagina's van deze derden zijn niet beoordeeld of zijn niet onderworpen aan controle door ons, dus Dit web kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites, noch voor de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot hun privacy of de behandeling van hun persoonlijke of andere gegevens die kunnen worden afgeleid.

Om al deze redenen raden we u aan de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, de juridische kennisgevingen en / of soortgelijke van deze sites zorgvuldig te lezen.

AFFILIATION LINKS

Deze website gebruikt, afhankelijk van het doel, gelieerde links van Amazon of andere websites.

Dit betekent dat u links naar Amazon-producten zult vinden die u rechtstreeks vanaf onze website kunt openen, maar waar van toepassing zal de aankoop op dat moment onder zijn eigen voorwaarden op Amazon worden gedaan.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Ter uitoefening van uw recht als eigenaar van deze website, informeren wij u dat Dit web is in geen geval verantwoordelijk voor het volgende:

De kwaliteit van de service, de snelheid van toegang, de juiste werking, de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de pagina.

Het bestaan ​​van virussen, malware, schadelijke of schadelijke programma's in de inhoud.

Het ongeoorloofde, nalatige, frauduleuze gebruik of in strijd met deze juridische kennisgeving.

Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden aangeboden en op deze website aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.

Van de schade die zou kunnen ontstaan ​​door illegaal of oneigenlijk gebruik van deze blog.

AANKOOP EN VERKOOP SECTIES

 • Degene die een bericht plaatst in het gedeelte Buy-Sell of op het forum begrijpt en neemt de volgende regels aan.
 • Deze secties zijn alleen voor transacties tussen individuen.
 • De gebruikers van deze secties moeten een fiscaal gebruik maken met de juiste administratie.
 • Deze sectie is voor de aankoop / verkoop van airsoft-materiaal en aanverwante artikelen (verschillende militaria, zoals badges, rugzakken, kleding, enz.) Uitsluitend tussen individuen. Elk ander type materiaal wordt niet gebruikt door het forum. Het forum kan niet worden gebruikt voor de aan- en verkoop van echte vuurwapens (inclusief ontploffende pistolen). Over het algemeen kan het niet worden gebruikt voor de verkoop of aankoop van items waarvoor wettelijke contracten nodig zijn (een jachtgeweer, een auto, enz.), Noch illegale items. Elke gebruiker van ons portaal is verplicht om de beheerders te informeren over elk artikel dat niet voldoet aan de regels die hier per e-mail worden gepresenteerd [Email protected]
 • Pegatiros.com en zijn beheerders / moderators zijn niet verantwoordelijk voor transacties die plaatsvinden in een sectie van de website of het forum, behalve die van henzelf. Onze website is beperkt tot het aanbieden van een prikbord om het contact tussen mensen met een gemeenschappelijk belang te vergemakkelijken.
 • Als u een aankoop doet, moet u alle maatregelen nemen om succes te garanderen. Identificeer de verkoper, vraag om actuele foto's van het product, de exacte specificaties en de oorsprong ervan, en we raden u aan een gegarandeerde betalingsmethode zoals Paypal te kiezen en een volgnummer te vragen van de pakketten die worden verzonden.
 • Als u publiceert om te verkopen, geeft het exacte informatie. Wees duidelijk, probeer een foto te plaatsen van wat je verkoopt, specificeer een prijs, als het bespreekbaar is, geef aan of je het per post verstuurt en naar welke gebieden, en maak contact met je mogelijk via mobiel en / of post. U moet de inhoud in het Spaans publiceren. Als u links naar andere websites gebruikt, mag u geen misbruik maken.
 • De verantwoordelijkheid voor een commerciële transactie of van welke aard of type dan ook is impliciet beperkt tussen de verkoper en de koper en vice versa, inclusief garanties, productdefect, misleiding of oplichting. We informeren dat Pegatiros.com, noch zijn beheerders, tussenbeide komen of verantwoordelijkheid nemen voor deze processen of evenementen. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de mensen die de transactie uitvoeren om alle maatregelen te nemen om de bescherming van zichzelf en hun privétransactie te waarborgen.
 • Het is verboden om berichten te plaatsen met als enig doel het plaatsen van de eerste bestelling (bijvoorbeeld: "up" bericht).

PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING

Deze website voldoet aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, wat inhoudt dat u als gebruiker uw uitdrukkelijke toestemming moet geven voordat u ons persoonlijke gegevens verstrekt via de verschillende formulieren die beschikbaar zijn gemaakt in de secties van onze pagina.

Hiervoor is het, omwille van de transparantie en de uitoefening van uw recht, onze plicht om u te informeren over de persoonlijke gegevens die we verzamelen, opslaan en behandelen en voor welke doeleinden, met op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming vrijelijk in te trekken.

Al deze informatie vindt u in onze PRIVACYBELEID.

COOKIES BELEID

Aangezien we u informeren zodra u onze website bezoekt, gebruikt deze site zijn eigen cookies en cookies van derden om u de beste gebruikerservaring te bieden en onze activiteit te ontwikkelen.

U kunt op elk moment uw browser configureren om het gebruik van deze cookies te weigeren, wat in ieder geval uw gebruikerservaring zal beïnvloeden.

Voor toegang tot de volledige informatie over het gebruik van cookies op deze website, het doel en de afwijzing ervan, kunt u onze raadplegen COOKIES BELEID.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTSGEBIED

Deze juridische kennisgeving is onderworpen aan de huidige Spaanse wetgeving.

Indien nodig, vóór elke vorm van juridische controverse, Dit web en de gebruiker, die uitdrukkelijk afstand doet van enig ander rechtsgebied, zal zich voorleggen aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker voor alle controverses die kunnen ontstaan.

In het geval dat de gebruiker buiten Spanje woonachtig is, Dit web en de gebruiker zal zich, met uitdrukkelijke afstand van enig ander rechtsgebied, voorleggen aan de rechtbanken van Barcelona (Spanje).

Als u vragen heeft over deze juridische kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen naar [Email protected].

Versimpeld Chinees)DutchEngelsFransDuitsItaliaansJapanesePortugueseRussianSpaans