Ga naar de inhoud
Airsoft portaal Pegatiros.com

Bestel INT / 2860/2012 van 27 december, waarin het regime wordt bepaald dat van toepassing is op bepaalde wapens die kunnen worden gebruikt bij recreatieve sportactiviteiten van airsoft en paintball.

03 / 10 / 2019

Bestel INT / 2860/2012 van 27 december, waarin het regime wordt bepaald dat van toepassing is op bepaalde wapens die kunnen worden gebruikt bij airsoft en paintball recreatieve sportactiviteiten. Regelgeving en wettigheid

Regime van toepassing op bepaalde wapens die kunnen worden gebruikt bij recreatieve recreatieve sportactiviteiten van airsoft

[Bron Boe.es] De recreatieve sportactiviteiten van airsoft en paintball ontwikkelen zich op het nationale grondgebied gedurende ongeveer twee decennia, met een aanzienlijke hausse in de afgelopen jaren, wat heeft geleid tot verspreiding in de Spaanse geografie, parallel met een internationale groei en ontwikkeling van de spelmodaliteiten en de te gebruiken wapens.

Bij de bovengenoemde activiteiten worden wapens gebruikt die, met gebruik van veer, veer, perslucht of gas met een kinetische energie in de mond van niet meer dan 3,5 of 16 joules, afhankelijk van het geval, vuurmateriaal op basis van biologisch afbreekbare polymeren. Sommige van deze schelpen bevatten mogelijk vloeistoffen of gels.

Hoewel bepaalde wapens die worden gebruikt bij de bovengenoemde activiteiten dezelfde kenmerken hebben als die in de vierde categorie van artikel 4 van de wapenverordening, goedgekeurd bij koninklijk besluit 3/137 van 1993 januari, en daarom worden geclassificeerd als Dit gebeurt niet bij degenen die een automatisch afvuursysteem hebben of die veer of veer geactiveerd zijn. Deze laatste zijn niet specifiek opgenomen in een van de categorieën van genoemd artikel.

Afdeling a) van de derde slotbepaling van koninklijk besluit 137/1993 van 29 januari maakt het mogelijk dat bij besluit van de minister van Binnenlandse Zaken, afgegeven op voorstel van het directoraat-generaal van de Guardia Civil, na een gunstig rapport van de interministeriële commissie Permanent van wapens en explosieven, zal het mogelijk zijn om, onder de in de wapenverordening opgenomen regelingen, te bepalen welke van toepassing is op wapens die niet specifiek zijn opgenomen in een van de in artikel 3 vastgestelde categorieën.

Dit besluit wordt uitgevaardigd om het regime van de wapenregeling vast te stellen dat van toepassing is op bepaalde wapens die worden gebruikt in de recreatieve sportactiviteiten van airsoft en paintball.

Tijdens de verwerking hiervan is de hoorzitting voorzien in paragraaf c) van de eerste sectie van artikel 24 van Wet 50/1997 van 27 november van de regering onderbouwd, nadat zij gunstig was geïnformeerd door de Permanente Interministeriële Commissie van Wapens en explosieven.

Krachtens artikel a) van de derde slotbepaling van koninklijk besluit 137/1993 van 29 januari stel ik op grond van:

Artikel 1. Speelsportwapens.

1. Een wapen voor recreatief gebruik wordt begrepen als een wapen dat wordt bediend door een veer, veer, perslucht of gas, met een gladde of gestreepte boring, die projectielen van materiaal afvuurt op basis van biologisch afbreekbare polymeren, die al dan niet vloeistoffen of gels kunnen bevatten in het interieur, dat moet voldoen aan de milieuvoorschriften.

2. Afhankelijk van het projectiel dat wordt afgevuurd met wapens voor recreatief en sportief gebruik, wordt onderscheid gemaakt tussen wapens genaamd "airsoft" en wapens genaamd "paintball".

a) Het projectiel van recreatieve-sportwapens, «airsoft» genaamd, weegt niet meer dan 0,45 gram, de maximale diameter is 8 millimeter en de kinetische energie in de mond zal niet groter zijn dan 3,5 joule.

b) Het projectiel van recreatieve sportwapens genaamd "paintball" zal binnen vloeistoffen of gels bevatten en het gewicht mag niet meer zijn dan 4 gram, de maximale diameter zal 18 millimeter zijn en de kinetische energie in de mond zal niet groter zijn dan 16 joules.

Artikel 2. Sportrecreatieve wapens waarvan het schietsysteem automatisch is of met veer of veer geactiveerd is.

1. De regeling die van toepassing is op wapens voor recreatieve sporten waarvan het schietsysteem automatisch is, is die welke is vastgelegd in de wapenregeling, goedgekeurd bij koninklijk besluit 137/1993 van 29 januari, voor categorie 4.1 van artikel 3.

2. De regeling die van toepassing is op recreatiesportwapens die met veer of veer zijn geactiveerd, is die welke is vastgesteld in de wapenregeling voor categorie 4.2 van artikel 3 ervan.

Eerste slotbepaling. Competentietitel.

Dit besluit wordt uitgevaardigd onder de exclusieve bevoegdheid van de staat op het gebied van productie, handel, bezit en gebruik van wapens als bedoeld in artikel 149.1.26.ª van de Grondwet.

Tweede slotbepaling. Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de "Staatscourant".

Madrid, 27 december 2012. - De minister van Binnenlandse Zaken, Jorge Fernández Díaz.

Versimpeld Chinees)DutchEngelsFransDuitsItaliaansJapanesePortugueseRussianSpaans